گرید یا کلاس پیچ و مهره چیست؟

استحکام پیچ (کلاس پیچ ها) و انتخاب مهره
انتخاب پیچ یکی از مهمترین مسائل در صنعت می باشد با توجه به اینکه هر پیچ تحمل بار و استحکام کششی متفاوتی دارد و در صورت فشار بیشتر باعث تغییر شکل یا شکست در پیچ می شود، دقت در انتخاب آن از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است؛ با توجه به اهمیت انتخاب پیچ با استحکام پیچ مورد نظر و مناسب برای موارد مصرف صنعتی مطالبی را به صورت روان و ساده آورده ایم.

گرید پیچ و مهره ها که نشان دهنده استحکام آن ها می باشد، مهمترین اصل در انتخاب پیچ و مهره به شمار می رود. به همین خاطر درج شماره گرید پیچ و مهره ها بر روی آن ها الزامی ست


به عنوان مثال پیچ با کد ۱۰.۹

عدد اول ( ۱۰ ) بیانگر استحکام کششی اسمی ( nominal tensile strength ) پیچ است. ضریب آن ۱۰۰ است و واحد آن نیوتن بر میلیمتر مربع (مگاپاسکال) می باشد.

۱Mpa = 1N/mm2

در واقع می توانیم اینطور نیز بگوییم که استحکام کششی مقداری نیرویی است که پیچ بدون تغییر شکل خاصی تحمل نموده و پس از رها کردن دوباره به حالت اول خود برمی گردد.
واحد آن نیوتن بر میلیمتر مربع است که این یعنی پیچ ۱۰.۹ می تواند وزنی معادل ۱۰۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع را تحمل کند. یا به عبارتی هر میلی متر مربع از سطح پیچ گرید ۱۰.۹ مقدار ۱۰۰ کیلو نیرو را می تواند تحمل کند. در نتیجه با احتساب سطح مقطع پیچ می توان استحکام پیچ مورد نظر را حساب کرد.

برای مثال:
پیچ سایز M12 گرید ۱۰.۹ سطح مقطعی برابر با ۱۱۳ میلیمتر مربع دارد.
یعنی قادر است ۱۱۳۰۰ کیلوگرم نیرو را تحمل کند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که در زمان محاسبه سطح مقطع پیچ، عمق رزوه ها از محاسبه کسر می شود، اما گام رزوه محاسبه می گردد.

دومین عدد حک شده روی پیچ بیانگر حاصل تقسیم استحکام تسلیم ( yield) به استحکام کششی اسمی ( tensile strength /nominal tensile strength ) است. ضریب آن ۱۰ و واحد آن درصد است.
به عبارت دیگر عدد دوم در گرید ۱۰.۹ نشان دهنده این است که این پیچ ۹۰% نیروی شکست را تحمل می کند بدون اینکه تعییر شکل محسوسی داشته باشد، و پس از آن شروع به کش آمدن می کند و در نهایت می شکند.

شرکت آلیاژ پیچ ایرانیان تولید پیچ و مهره