جدول استاندارد پیچ ها

 شرکت آلیاژ پیچ ایرانیان تولید کننده انواع پیچ و مهره با استادارد DIN کشور آلمان 

استاندارد شرح گرید اندازه
DIN 931  پیچ شش گوش  5 , 6-6 , 8-8 , 8-10 , 9  سایز M12 تا M36
DIN 933 پیچ شش گوش   5 , 6-6 , 8-8 , 8-10 , 9   سایز M12 تا M36
DIN 6914  پیچ شش گوش  10 , 9   سایز M12 تا M36
DIN 7990  پیچ شش گوش  5 , 8-6 , 8   سایز M12 تا M36
سازه فضایی  پیچ سر گرد  8 , 8-10 , 9   سایز M20 تا M36

 

 تولید پیچ و مهره با استانداردهای DIN